Warsaw 17.2 ºC
Kapcsolat

 

 • 1. Általános rendelkezések
 1. A "Lengyelország szerelmesei" című verseny (a továbbiakban: "Verseny") szervezője a Lengyel Turisztikai Szervezet, székhelye Varsó, ul. Chałubińskiego 8., 00-613 Varsó (a továbbiakban: "Szervező").
 2. A Verseny meghirdetése és lebonyolítása a jelen Versenyszabályzat (a továbbiakban: "Szabályzat") alapján történik Magyarország területén az interneten keresztül a Szervező profilja alatt: @lengyelorszag.travel a Facebookon, elérhető a https://www.facebook.com/lengyelorszag.travel oldalon (a továbbiakban a "Szolgáltatás").
 3. A verseny 2021 november 17. naptól 2021 december 8. napig tart a verseny meghirdetésének a https://www.facebook.com/lengyelorszag.travel oldalon történő közzétételétől kezdődően. A verseny 2021 december 20. ig kerül elbírálásra. A szervező fenntartja a jogot a fenti határidők meghosszabbítására.
 4. A versenyben való részvétel önkéntes és ingyenes.
 • 2. A versenyben való részvétel feltételei
 1. A Pályázat résztvevője (a továbbiakban: "Résztvevő") Magyarország területén lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy lehet. A Szervező alkalmazottai és képviselői, valamint a Szervező nevében a verseny előkészítésében és lebonyolításában közvetlenül részt vevő más szervezetek, valamint házastársuk, leszármazottaik, felmenőik és testvéreik nem vehetnek részt a versenyen.
 2. A verseny célja, hogy a magyar állampolgárokat arra ösztönözze, hogy osszák meg ismerőseikkel kedvenc lengyelországi helyeiket – a Facebook közösségi oldalon a saját profiljukon egy erre vonatkozó bejegyzés közzétételével.
 3. A Versenyben részt venni kívánó személynek a Verseny időtartama alatt a következőket kell tennie:
  1. rendelkezzen vagy hozzon létre fiókot a Facebook közösségi oldalon;
  2. legyen kedvelője a Lengyelorszag.Travel Facebook-profiljának (keress rá a @lengyelorszag.travel címre a https://www.facebook.com/lengyelorszag.travel link alatt, és kattints a "Tetszik" gombra);
  3. egy versenyfeladat elvégzése, amely abból áll, hogy a https://www.facebook.com/lengyelorszag.travel fiókra, magyar nyelvű posztot tesz közzé, amelyben leírja kedvenc/ajánlott helyét Lengyelországban (város, természet, turisztikai látványosság vagy konkrét régió, kulináris, kerékpáros vagy tematikus útvonalak, időszakos kulturális események), amelynek amellett, hogy jó asszociációkat kelt a felhasználóban, a turisták számára is vonzónak kell lennie. (a továbbiakban: "versenyfeladat"). A hozzászólásban a résztvevőnek meg kell indokolnia a hely kiválasztását, és le kell írnia, miért olyan különleges számára az ajánlott hely. A Résztvevőnek a posztban közvetlenül arra kell ösztönöznie, hogy látogasson el az általa kiválasztott helyre (a poszt célcsoportja a magyarországi ismerősei legyenek). Azok a bejegyzések, amelyek a szöveg mellett fényképeket vagy esetleg videókat is tartalmaznak, magasabb helyezést kapnak.
  4. A versenyposztot a #lengyelorszagszerelmesei #visitpoland @lengyelorszag.travel hashtagekkel kell megjelölni. A megadott hashtagekkel nem jelölt posztok nem vesznek részt a versenyben.
 4. Kiskorúak esetében a versenyben való részvételhez a szülők vagy a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása szükséges, amelyet a versenyben való részvételt megelőzően kell eljuttatni a Lengyel Turisztikai Szervezet székhelyére.
 5. A versenyző kijelenti és szavatolja, hogy ő a szerzői jogról és tulajdonjogokról szóló 1994. február 4-i törvény (azaz a 2021. évi CXC. törvénycikk 1062. pontja) értelmében vett műveknek minősülő, a szöveget és a fotót/fényképeket tartalmazó poszt személyes és tulajdonosi szerzői jogainak tulajdonosa, kizárólagos szerzője, és kijelenti továbbá, hogy a mű nem fenyegeti vagy sérti harmadik felek jogait, különösen nem sérti harmadik felek személyes vagy tulajdonosi szerzői jogait.
 6. A verseny résztvevője kijelenti, hogy rendelkezik a beküldött fényképen szereplő személyek írásbeli hozzájárulásával a képüknek a versenyben való terjesztéséhez, beleértve különösen a képnek a Szervező weboldalain és közösségi média profiljain (Facebook, Instagram, Twitter), valamint a versenyről szóló információkat közzétevő egyéb médiumokban való közzétételét.
 7. A résztvevő vállalja, hogy a Szervező számára térítésmentesen, időbeli és területi korlátozás nélkül, minden felhasználási területen biztosítja a szöveget és az elkészített fotókat/videókat tartalmazó versenyposzt felhasználási jogát.
 8. A Versenyszabályzat 1. § 3. pontjában meghatározott határidő után benyújtott versenyfeladatokat a Versenybizottság nem értékeli.
 9. A Verseny megnyerése esetén a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a nyertes Versenyfeladat, a neve, amely alatt a név és vezetéknév vagy az a név értendő, amely alatt a Résztvevő a Facebookon működik, a Szervező közösségi média profiljain a Facebookon, Instagramon, LinkedIn-en és Twitteren (beleértve a @lengyelorszag.travel. @PolskaOrganizacjaTurystyczna), a www.lengyelorszag.travel, www.pot.gov.pl oldalon megjelenjen.
 10. A szervező fenntartja a jogot, hogy eltávolítsa a szabályzat tartalmával, a hatályos jogszabályokkal, a társadalmi együttélés szabályaival, a jó modorral ellentétes, harmadik személyek jogait sértő, vulgáris, sértő, különösen a nem, faj, vallás, fogyatékosság alapján diszkriminatív vagy pornográf jellegű tartalmakat.
 • 3. A nyeremények odaítélésének és átvételének alapelvei és feltételei
 1. A Bírálóbizottság – a Szabályzat 1. § 3. pontjában meghatározott határidőn belül – a Szabályzat 3. §-ának megfelelően benyújtott Versenyfeladatok közül a kreativitás, a helyszín leírása és a személyes ajánlás szempontjai alapján választja ki a 3 legjobb Versenyfeladatot.
 2. A Versenybizottság versenynaplót készít, amelyben feltünteti a Verseny összes díjazott résztvevőjét. Ezek a jegyzőkönyvek nem kerülnek nyilvánosságra.
 3. A nyertes pályázókat a Szolgáltatáson keresztül értesítjük privát üzenetben 2021 december 20. A Résztvevő köteles az értesítés kézhezvételétől számított 4 napon belül a Szervezőnek az értesítésben megadott címre megküldeni a nyeremény kiadásához szükséges adatokat, azaz a Résztvevő kereszt- és vezetéknevét, valamint a nyeremény kézbesítési címét. Amennyiben a fent említett információkat a fent említett határidőig nem bocsátja a Szervező rendelkezésére, a Résztvevő lemond a versenyről és elveszíti a nyereményt.
 4. A díjazott Pályázókra vonatkozó információkat, beleértve a nevüket és vezetéknevüket, illetve azt a nevet, amelyen a Facebookon szerepelnek, a Szervező a https://www.facebook.com/lengyelorszag.travel weboldalon és a Szabályzat 2. § 9. pontjában meghatározott módon teszi közzé 2021 december 23.
 5. A nyereményeket a nyertes résztvevőknek a 3.3. pontban meghatározott módon, a 3.3. pontban meghatározott információknak a nyertes résztvevők általi kézhezvételétől számított 21 munkanapon belül elektronikus levélben kell elküldeni a résztvevő által megadott e-mail címre.

 

 • 4. A verseny díjai

A versenyen a következő fődíjakat osztják ki:

 1. 2 éjszakára szóló utalvány 2 fő részére Wrocławban, az Ibis Styles Wrocław Centrum szállodában
 2. 2 éjszakára szóló utalvány 2 fő részére reggelivel a Nawigator 3*** szállodában
 3. 2 éjszakára szóló utalvány 2 fő részére a Tarnówi Turisztikai Információs Központ vendégszobáiban, reggelivel (a szomszédos U Jana étteremben) és ebéddel vagy vacsorával valamelyik tarnówi étteremben.

 

Az egyes nyeremények kiosztása a kiválasztott nyertesek között sorsolás útján történik.

 • 5. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről
 1. A verseny céljaira gyűjtött személyes adatok kezelője a Szervező, székhelye Varsó, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Varsó.
 2. A résztvevő személyes adatai, beleértve a résztvevő kereszt- és vezetéknevét, a nevet, amelyen a résztvevő a Facebookon működik, a résztvevő által használt szállítási címet, a résztvevő e-mail címét, valamint a résztvevő gyermekének nevét és életkorát:
  1. önként adják meg, azonban szükségesek a Résztvevőnek a Versenyen való részvételéhez;
  2. az Adminisztrátor a Verseny céljaira, különösen a Verseny lebonyolítása, a Díj kiadása, a Verseny eredményhirdetése céljából kezeli [a személyes adatok kezelésének jogalapja a Résztvevő hozzájárulása - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)] és a verseny tárgyát képező kapcsolatokból eredő esetleges jogvitákról (a személyes adatok kezelésének jogalapja az adminisztrátor jogos érdeke, amely abban áll, hogy biztosítani kell az alábbiakkal kapcsolatos követelések megállapításának, kivizsgálásának vagy védelmének lehetőségét) a versenyhez kapcsolódóan – GDPR 6.1.f cikk).
 3. A résztvevőnek joga van:
  1. a személyes adataihoz való hozzáférés és azok helyesbítése, az adatkezelés korlátozása vagy törlése iránti kérelemhez, azzal a fenntartással, hogy az adatok törlésére irányuló kérelem megakadályozhatja a versenyben való részvételt, beleértve a díj odaítélését is, amit a Résztvevő tudomásul vesz és elfogad;
  2. tiltakozni a feldolgozás ellen;
  3. amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul, jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja; a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét;
  4. panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz (azaz a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökéhez).
 4. A Versenyben való részvétellel a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Lebonyolító a Verseny lebonyolítása, különösen a Verseny lebonyolítása, a Díj odaítélése, a Verseny eredményhirdetése, valamint a Versenyből eredő esetleges vitás kérdések megoldása érdekében kezelje.
 5. Az Adminisztrátor a GDPR-val összhangban és a mindenkor hatályos jogszabályok alapján kezeli a Résztvevők személyes adatait.
 6. A résztvevők személyes adatait a verseny lebonyolításához szükséges ideig, valamint a versennyel kapcsolatban esetlegesen felmerülő igények elévülési idejéig kezeljük.

 

 • 6. Záró rendelkezések
 1. A Szabályzat a résztvevők számára elérhető a honlapon:

https://www.lengyelorszag.travel/hu .

 1. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által a Szabályzat 3.3. pontjában említett hibás vagy valótlan adatokért, amelyek megakadályozzák vagy késleltetik a nyereménynek a Szervező általi elküldését.
 2. A Szervező fenntartja a jogot a Verseny szabályainak és a jelen Szabályzat tartalmának megváltoztatására, a Résztvevők szerzett jogainak megtartása mellett.
 3. A Versenyen való részvétellel a Résztvevő elfogadja a Szabályzat teljes tartalmát és vállalja annak betartását, valamint megerősíti, hogy megfelel a Versenyben való részvétel valamennyi feltételének.
 4. A szabályzat a verseny lebonyolítása során kötelező erejű dokumentum, feltéve, hogy rendelkezései nem ellentétesek a jogszabályok kötelező rendelkezéseivel.
 5. A verseny nem minősül "szerencsejátéknak" a szerencsejátékokról szóló, 2009. november 19-i törvény értelmében (azaz (azaz a 2021. évi Cikk, 802., 815. pont).
 6. A versenyt nem a Facebook vagy annak tulajdonosai vagy adminisztrátorai szervezik, támogatják, szponzorálják, illetve nem kapcsolódnak hozzá.
 7. A szabályzat alkalmazásával kapcsolatos kétségek esetén a Szervezőnek jogában áll a szabályzat rendelkezéseit kötelezően értelmezni.
 8. A Szabályzat a közzététel napján lép hatályba.
Ha többet szeretne megtudni, iratkozzon fel hírlevelünkre
Lengyel Idegenforgalmi Szervezet Magyarországi Kereskedelmi Képviseleti Irodája
1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 24-26
Óbuda Gate Irodaház
E-mail: melinda.farkas@pot.gov.pl